Rising Cheer Athletics drogpolicy

  • I samband med aktiviteter i föreningens regi får det inte förekomma alkoholhaltiga drycker bland vare sig aktiva, tränare eller andra deltagande/medföljande vuxna.
  • Rising Cheer Athletics tränare, aktiva seniorer och andra vuxna, måste i sin samvaro med ungdomarna vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder samt att ta sitt medansvar när det gäller påverkan av idrottsungdomars alkohol- och tobaksvanor.
  • Rising Cheer Athletic vill verka för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.
  • Rising Cheer Athletic verkar för en tobaksfri tränings-/tävlingsmiljö.
  • I samband med aktiviteter i föreningens regi skall tränare och aktiva över 18 år samt föräldrar och andra vuxna föregå med gott exempel och inte använda tobak.
  • Rising Cheer Athletic uppmanar de ungdomar som inte är 18 år att inte använda tobak eller alkohol eftersom det är tillåtet först från 18 år.
  • Rising Cheer Athletic står för nolltolerans av både bruk och hantering av narkotika och dopingspreparat.
  • Samhällets lagar och regler gällande alkohol, tobak och droger skall efterföljas.