Föräldrastöd

Föräldrastödet är oerhört viktigt och behövs i alla former. T ex genom att göra matsäckar, stöd vid läxplanering, skjuts till träning samt uppmärksamhet på att barnen har ork och känner glädje till sin träning.

Vi behöver även föräldrastödet i föreningen, för att driva befintlig verksamhet och för att utveckla oss mot nya mål. Vi är ganska många som hjälps åt, men vi behöver alltid fler, inte minst i samband med uppvisningar, tävlingar och anordning av läger.

Varje termin gör vi ett schema för föräldranärvaro av en förälder per träning. Detta för att avlasta tränarna i det fall att någon aktiv skulle bli ledsen eller skadad. Första hjälpen väska finns på plats. Som förälder behöver du vara närvarande på cirka två träningar per termin.

Samtliga som hjälps åt och lägger ner tid i föreningen gör detta ideellt, såväl coacher som föräldrar.

Barnens dag 2