Alla medlemmar i Rising Cheer Athletics är försäkrade genom vår licens i Svenska cheerleadingförbundet. För att den ska gälla måste den aktive betala sin terminsavgift. Görs inte detta är man inte försäkrad.

För att vara försäkrad medan man provar på cheerleading kan man betala för att få en tillfällig träningsförsäkring. Under 11 år kostar 30 kr, 12 år och äldre 50 kr. Vill man sedan bli medlem räknas detta belopp av från terminsavgiften. Inbetalning för tillfällig träningsförsäkring behöver göras innan träningen sätter igång. Om du väljer att inte teckna denna försäkring gäller din vanliga hem- och olycksfallsförsäkring.

Alla olyckor i samband med träning ska anmälas. Det är mycket viktigt, även om skadan känns liten, eftersom det kan komma konsekvenser senare i livet. Du anmäler skada genom att ringa till Svedea tel 0771-160 199 eller anmäla på deras hemsida. Skadeblankett och mer information finns  här.