Kostnader

Vår tävlingssäsong består av hösttermin och vårtermin, terminsavgiften betalas två gånger per säsong. Terminsavgiften bekostar bl.a. licenser och försäkringar, hyra av träningslokal, vidareutbildning för tränarna och tävlingsmusik.

Avgifter Rising Cheer Athletics

Medlemsavgift:                  200 kr/kalenderår

Terminsavgift utifrån hur många träningstillfällen som laget har i veckan:

  • 1 ggr/vecka Activ Cheer 800 kr/termin
  • 1 ggr/vecka Ministars 900 kr/termin
  • 2 ggr/vecka 1200 kr/termin
  • 3 ggr/vecka 1400 kr/termin

Utöver terminsavgift och medlemsavgift tillkommer kostnader om medlemmen vill delta på läger eller liknande. Med jämna mellanrum erbjuds möjlighet att köpa träningsoverall, mm.

Dessutom tillkommer kostnader för aktiva i tävlingslag utöver terminsavgift:

  • Buss/boende/mat för 2-3 tävlingar ca 600-2000 kr totalt för en säsong.
  • Cheerskor för mellan 700-1000 kr om man ska ingå i ett tävlingslag.

Försäljningsåtaganden

Som medlem i föreningen åtar man sig också att sälja det som föreningen beslutat ska säljas av medlemmarna för att få in pengar till föreningen. Planen är att föreningen ska sälja Restaurangchansen, New Body eller liknande samt kakor vid några tillfällen per år.

Cheerleading Västerås