Vad är cheerleading?

Cheerleading är från början en amerikansk idrott som kom till Sverige i mitten av 80-talet och som nu växer fort även i Sverige.

Idrotten cheerleading består av bland annat av gymnastik, hopp, dans, bygg/stunt och pyramider. Allt kännetecknas av ett högt tempo samt ett skarpt och koncist rörelsemönster. Momenten utövas var och ett för sig eller koreograferas samman till ramsor eller musik.

En pyramid är en serie av stunts som ofta består av alla medlemmar i laget. Man använder baser, toppar, bakpersoner och frampersoner. Även hopp och gymnastik är en viktig del av cheerleading. Dessa moment kan utföras på olika svårighetsnivåer beroende på vilken nivå man tränar och tävlar på. En cheerleader arbetar även mycket med sin utstrålning för att entusiasmera åskådarna, det kallas ofta för SPIRIT!

I cheerleading skapar man en stark lagkänsla och man lär sig att samarbeta för att nå gemensamma mål. Man lär sig samarbeta med olika människor oavsett likheter och skillnader. Medlemmarna i lagen knyter starka band och finner inte sällan vänner för livet. Både den fysiska och mentala styrkan tränas upp.

Förutom att träna cheerleading i lag kan man även träna group stunt eller partner stunt. I en group stunt tävlar man som en byggrupp där man utför basket tosses, volter och andra trix i luften. Fokus är enbart på stunt. Man kan tävla antingen enbart tjejer eller i en mixad grupp. Partner stunt består av ett par med en manlig bas och en kvinnlig topp. Koreografin har fokus på stunts. Group stunt och partner stunt är endast öppen för juniorer och seniorer.

Västerås cheerleading
Västerås cheerleading   Västerås cheerleading